Almere Smart Society

Keywords: Smart Society, Future Internet, Collaboration, Innovation Ecosystems, User Co-Creation, Living Labs, Resource Sharing.

0 notities

Big Data en de Wet Bescherming Persoonsgegevens
‘Big Data’ is hét fenomeen van 2013. Met Big Data wordt bedoeld de enorme hoeveelheden beschikbare data waar bedrijven tegenwoordig de beschikking over hebben. Die data kunnen bedrijven vervolgens analyseren om patronen uit af te leiden en voorspellingen te doen. 

Waar moet je op letten bij het gebruik van Big Data en Big Data-toepassingen? Wat zijn de juridische aandachtspunten?

Bron: 
http://www.solv.nl/weblog/minuutje-met-solv-christiaan-alberdingk-thijm/19377